ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
                    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική"

 

    Διπλωματικές εργασίες Α’ Κύκλου

    Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 στον εποπτεύοντα καθηγητή και τη γραμματεία η οποία θα τις μεταβιβάσει στα μέλη της κάθε Επιτροπής. Οι εργασίες που είναι έτοιμες μπορούν να αποσταλούν και νωρίτερα με τους ίδιους αποδέκτες.

    Οι εξετάσεις των διπλωματικών θα γίνουν την περίοδο 23 Ιανουαρίου με 3 Φεβρουαρίου 2017 σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα καθορισθούν. 

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150          karafola@teiwm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
             sec-grad@teiwm.gr
 
             sec-loxri@teiwm.gr
 

Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068204 & 2461068222