Εξετάσεις Β’ Κύκλου

Οι εξετάσεις του Α’ Εξαμήνου του Β’ κύκλου θα περιλαμβάνουν δύο μαθήματα σε κάθε ημέρα εξετάσεων και θα γίνουν τις ημέρες και ώρες:
 
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου:  5.30-7.30 και 8.00 – 10.00
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου: 11.00-13.00 και 13.30-15.30
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου: 5.30-7.30 και 8.00 – 10.00
 
Τα μαθήματα κάθε περιόδου θα καθορισθούν αργότερα
Μόνο σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου γεγονότος μπορούν να γίνουν αλλαγές