Μάθημα της Πέμπτης 12/1/2017

Το μάθημα της Πέμπτης δε θα γίνει. Αντίθετα θα γίνει το μάθημα του Σαββάτου 14/1/2017.

Ο διευθυντής του ΠΜΣ

Συμεών Καραφόλας