Αναφορικά με την εξέταση των διπλωματικών Α’ κύκλου

Σχετικά με τις διπλωματικές εργασίες αποφασίστηκαν τα εξής:

Η επιτροπή θα εξετάσει όλες τις εργασίες ανεξαρτήτως του σταδίου πληρότητας του κειμένου της διπλωματικής. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις:

  1. Η επιτροπή κρίνει ότι η διπλωματική είναι ικανοποιητική και βαθμολογείται άμεσα
  1. Η επιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία μερική βελτίωση τη εργασίας,  (minor changes). Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής θα κληθεί να κάνει τις βελτιώσεις άμεσα και να υποβάλει το τροποποιημένο κείμενο εντός 20ημέρου στην επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή δε θα είναι αναγκαία η εκ νέου παρουσίαση της εργασίας. Η επιτροπή θα εξετάσει το νέο κείμενο και θα το βαθμολογήσει.
  1. Η επιτροπή κρίνει ότι η διπλωματική είναι σε στάδιο μη επαρκές ή/και χρήζει σημαντικών αλλαγών, (major changes). Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής θα κληθεί να την υποβάλει προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου, την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του 2107.

Θα ακολουθήσει σε νέα ανακοίνωση το πρόγραμμα των εξετάσεων που θα γίνονται κατά βάση το απόγευμα μετά τις 17.00.

Ο διευθυντής του ΠΜΣ

Καραφόλας Συμεών