ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Το μεταπτυχιακό «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» δέχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγών Erasmus δύο σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA του πανεπιστημίου Bologna της Ιταλίας. Οι σπουδαστές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017.
Αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν και για τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» που ήδη μελετώνται από τους σπουδαστές.