Κατεβάστε την Νέα Προκήρυξη Ακαδημαικό Έτος 2017-2018

 

NEA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

"ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

(Βάσει ΦΕΚ 623/15-4-2015/τεύχοςΒ')

 

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική».

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

 Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

 1.Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτησηςστο:http://mbf.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=228&lang=el).

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες. 

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους αμφότερες, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.

 2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής. 

3. Άλλοι τίτλοι σπουδών.

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

5. Δημοσιεύσεις.

 6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. 

Δίδακτρα:

 Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900 €. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000 € κατά την εγγραφή στο Α' εξάμηνο, 1.000 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β' εξάμηνο, και 900 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ' εξάμηνο. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμών.

Διάρκεια σπουδών: 

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας). 

Κύκλοι Σπουδών:

Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται κατά βάση απογεύματα σε δύο εργάσιμες ημέρες ή σε τρεις εργάσιμες ημέρες εφόσον κριθεί καταλληλότερο.  

Αριθμός Εισακτέων:

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί, (με τις πιο πάνω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής), οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Περίπτωση υπεράριθμων μπορεί να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο που τίθεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η  αίτηση  και  τα  δικαιολογητικά   υποψηφιότητας   γίνονται    δεκτά   από   τη Δευτέρα 10-04-2017  έως  και  την Παρασκευή 28-07-2017, (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο). Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης.  Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»  

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες: 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068204 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες: Τρίτη- Πέμπτη 17:00- 21:45 &Σάββατο 10:00- 14:30

Τηλ.: 2461068150   Κινητό: 6974321080 & 6977887879

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068222  

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr