ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

    Αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

    για το επάγγελμα Λογιστή Φοροτεχνικού
     

     Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» επωφελούνται των διατάξεων του Νόμου 3470/2006 Άρθρο 17, 2.ε Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνος άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

    Ειδικότερα, τηρουμένων προηγουμένων λοιπών διατάξεων, και για τους κατόχους του μεταπτυχιακού τίτλου «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), «.. ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φο­ροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.»

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail:    mbf@uowm.gr
 
            mastertrapeziki@gmail.com
            
           
 Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222