ΜΠΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

                            

Eξάμηνο Μάθημα Ημερομηνία εξετάσεων
Α Τραπεζικό Περιβάλλον 4/9/2017 Δευτέρα 17.30-19.30
Α Ποσοτικές Μέθοδοι 4/9/2017 Δευτέρα 17.30-19.30
Α Θεωρία Χαρτοφυλακίου 4/9/2017 Δευτέρα 19.45-21.45
Β Αποτίμηση Επιχειρήσεων 4/9/2017 Δευτέρα 17.30-19.30
Β Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 7/9/2017 Πέμπτη 17.30-19.30
Β Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου 7/9/2017 Πέμπτη 19.45-21.45