Ανακοίνωση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» παρατείνεται από τις 28 Ιουλίου για τις 27 Σεπτεμβρίου (περιλαμβάνεται και η ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί στην πρώτη προθεσμία της 28ης  Ιουλίου.

Ο Διευθυντής του ΜΠΣ

Συμεών Καραφόλας

Καθηγητής