ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (7/3/2018), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο οποίο υπάγεται του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής», επιβραβεύεται ο (η) σπουδαστής (τρια) του ΜΠΣ «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής» Β’ κύκλου 2016-2017 με την υψηλότερη βαθμολογία μετά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των πτυχιακών εργασιών του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018. Στη λίστα των υποψηφίων δεν περιλαμβάνονται όσοι σπουδαστές παραπέμπονται για την εξεταστική του Ιουνίου, είτε αφορά μάθημα ή αναπομπή της διπλωματικής εργασίας.

   Η επιβράβευση βαρύνει τον προϋπολογισμού του ΜΠΣ «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής» και συνίσταται στο ποσό της τρίτης δόσης ήτοι 900 ευρώ.

  Ο Διευθυντής του ΜΠΣ

  Καραφόλας Συμεών

  Καθηγητής