ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»
 

Στο πλαίσιο του Γ’ κύκλου του ΜΠΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» θα πραγματοποιηθούν σεμιναριακά μαθήματα με γενικό θέμα: «Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Μελετών».

Τα μαθήματα έχουν βασικές θεματικές ενότητες :

Α/ Γενικός σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Β/ Παραδείγματα – Περιπτώσεις επιχειρηματικών σχεδίων

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής

Ενότητα Α/ Εισηγητής Συμεών Καραφόλας: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου : 4.30-9.30

Ενότητα Β/

Β1/ Εισηγητής Ανδρονίκη Καταραχιά, Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018: 4.30-9.30 (με αναφορά σε παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων).

Β2/ Εισηγητής Γεώργιος Κυριαζόπουλος, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018: 10.οο-15.οο (με αναφορά σε παραδείγματα Μεγάλων Επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο)

Τα μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλους τους σπουδαστές