ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση Προεγγραφής δεν χρειάζεται να αποστείλουν την Αίτηση Εγγραφής. Θα πρέπει να στείλουν τα  υπόλοιπα δικαιολογητικά ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες 9:00 – 15:00 

Τηλ. 2461068204.

ή στη

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες 9:00 – 14:00 

Τηλ. 2461068222, 6974321080