Κατεβάστε την Προκήρυξη Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

"ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

(Βάσει ΦΕΚ 3627/27-8-2018/τεύχοςΒ')

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική».

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτηση στο: http://mbf.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=228&lang=el).
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμη).

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

  1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους αμφότερες, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.
  2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
  3. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  5. Δημοσιεύσεις.
  6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

 

Δίδακτρα:

Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α' εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β' εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ' εξάμηνο.

Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμών.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (τα 2 πρώτα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία που περιλαμβάνει από 6 μαθήματα το κάθε εξάμηνο, και το τρίτο εξάμηνο στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας με δύο επιπλέον μαθήματα διδασκαλίας).

 

Κύκλοι Σπουδών:

Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται κατά βάση απόγευμα εργάσιμης ημέρας και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως είναι δυνατή.

 

Αριθμός Εισακτέων:

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί, (με τις πιο πάνω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής), οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όσοι εισαχθούν ως υπότροφοι βάση της σχετικής νομοθεσίας.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση τα κριτήρια  που ορίζονται στο άρθρο 35  παρ. 2 του Ν. 4485/2017.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο). Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης.

Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες 9:00 – 15:00 

Τηλ. 2461068204.

ή στη

 

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

Ώρες 9:00 – 14:00 

Τηλ. 2461068222, 6974321080

Προεγγραφές

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση βάση της σχετικής ανακοίνωσης των προεγγραφών θεωρείται ότι έχουν υποβάλει κανονικά αίτηση και θα στείλουν τα συμπληρωματικά έγγραφα.

Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται από τις γραμματείες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100,  Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068204 

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100, Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068222  

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100,  Τηλ.: 2461068150 Κινητό: 6974321080 & 6977887879

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr