Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» παρατείνεται έως τις 15 Οκτωβρίου (περιλαμβάνεται και η ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πρώτη προθεσμία και θα γίνει σχετική ενημέρωση.