ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Λόγω έκτακτης απουσίας του καθηγητή κου Καρτάλη Νικόλαου το Σάββατο 12/1/2019 θα γίνει αμοιβαία μετάθεση των μαθημάτων με τον καθηγητή κο Σαριαννίδη.
 
Το μάθημα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" θα γίνει την Τετάρτη 9/1/2019 στη θέση του μαθήματος "Θεωρία Χαρτοφυλακίου".
Το μάθημα "Θεωρία Χαρτοφυλακίου θα γίνει το Σάββατο 12/1/2019 στη θέση του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική"
 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ