ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη  16/1/2019 θα γίνει 4ωρο με την κ. Δριτσάκη. Ο λόγος που θα  πραγματοποιηθεί 4ωρο μάθημα είναι γιατί θα πραγματοποιηθούν ορισμένες ασκήσεις και θα γίνει μια εισαγωγή στο Οικονομετρικό πρόγραμμα EViews  σε εργαστήριο και δύο ώρες δεν είναι αρκετές.

Θα ακολουθήσει μετά 2ωρο με τον κ. Κυριαζόπουλο.