Ανακοίνωση : Πραγματοποίηση Εμβόλιμων Μαθημάτων

Τη Δευτέρα 11/2/2019 θα πραγματοποιηθούν εμβόλιμα συμπληρωματικά τα μαθήματα  

Χρηματοοικονομική Διοικητική   17:00-18:30
Χρηματοοικονομική Διοικητική 18:45-20:15
Θεωρία Χαρτοφυλακίου 20:30- 21:45