ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων από την Τετάρτη 13/2/2019 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Υπολειπόμενο πρόγραμμα μαθημάτων

 Τετάρτη    13/2 Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηματοοικονομική Διοικητική Χρηματοοικονομική Διοικητική
 Σάββατο    16/2 Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης στην Τραπεζική Τραπεζικό Περιβάλλον  Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 Δευτέρα    19/6 Θεωρία Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εξετάσεις

 Σάββατο 23/2

Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης στην Τραπεζική :11οο-13οο

Θεωρία Χαρτοφυλακίου :13.30-15.30

 Τετάρτη  27/2

Τραπεζικό Περιβάλλον :17.30 – 19.30

ΧρηματοοικονομικήΔιοικητική:20.οο-22.οο
 Σάββατο 2/3

Ποσοτικές Μέθοδοι :11οο-13οο

Χρηματοοικονομική Λογιστική :13.30-15.30