Ανακοίνωση

Το Σάββατο στις 23/03, θα πραγματοποιηθεί τετράωρο(4) μάθημα του κου Κυριαζόπουλου, λόγω απουσίας της καθηγήτριας κα. Δριτσάκη.  

Σάββατο 23/3/2019 10:00- 11:30 1303 Τραπεζικό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική Καταραχιά
11:45- 13:15 1303 Αποτίμηση  Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Κυριαζόπουλος
13:30- 14:45 1303 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Κυριαζόπουλος


  Την Τετάρτη στις 27/03, θα πραγματοποιηθεί εξάωρο (6) με τον κου Σωτηρόπουλο,λόγω απουσίας του κου Καραφόλα.

Τετάρτη 27/3/2019 17:00- 18:30 1303 Αγορές  Χρήματος  και Κεφαλαίου Σωτηρόπουλος
18:45- 20:15 1303 Αγορές  Χρήματος  και Κεφαλαίου Σωτηρόπουλος
20:30- 22:00 1303 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Σωτηρόπουλος