ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή προγράμματος λόγω απουσίας του καθηγητή κ.Καραφόλα. 

Σάββατο 11/5/2019 10:00- 11:30 1303          Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου       Σαριαννίδης 
11:45- 13:15 1303

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

      Σαριαννίδης
13:30- 14:45 1303

Μη τραπεζική χρηματοδότηση και

 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

        Πιτόσκα
Σάββατο 18/5/2019 10:00- 11:30 1303

Μη τραπεζική χρηματοδότηση και

νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

      Καραφόλας
11:45- 13:15 1303               Διαχείριση Ρίσκου       Καραφόλας
13:30- 14:45 1303               Διαχείριση Ρίσκου       Καραφόλας