ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή προγράμματος λόγω απουσίας της καθηγήτριας  κα. Πιτόσκα
 
Σάββατο 25/5/2019 10:00- 11:30 1303 Αγορές  Χρήματος  και Κεφαλαίου Σαριαννίδης 
11:45- 13:15 1303 Αγορές  Χρήματος  και Κεφαλαίου Σαριαννίδης 
13:30- 14:45 1303 Διαχείριση Ρίσκου Καραφόλας