ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποίηση Σεμιναρίων στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Θα πραγματοποιηθούν Σεμιναριακά μαθήματα με γενική θεματική:  «Δημιουργία Επιχείρησης: Επιχειρηματικά Σχέδια» με εισηγητή τον καθηγητή κ. Καραφόλα Συμεών

Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αίθουσα του Μεταπτυχιακού «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Xρηματοοικονομική», (1303), τις ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, 13/5/2019: 17.00-20.00

Δευτέρα, 20/5/2019: 17.00-21.00

Τρίτη,      4/6/2019:  17.00-19.00

Θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης.