ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
Το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της Τρίτης, 4/6/2019:  17.00-19.00 
 
θα γίνει Δευτέρα, 3/6/2019: 17.00 -19.00