ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αλλαγή προγράμματος λόγω απουσίας του καθηγητή κ.Σαριαννίδη. 

 
Σάββατο 01/6/2019 10:00- 11:30 1303 Μη τραπεζική  χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία  Πιτόσκα
11:45- 13:15 1303 Μη τραπεζική  χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία  Πιτόσκα
13:30- 14:45 1303 Διαχείριση Ρίσκου Καραφόλας