ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μεταπτυχιακό «Τραπεζική - Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» θα συνεργαστεί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, (ΕΙΑΣ). Το ΕΙΑΣ θα συνεισφέρει εκπαιδευτικά, με εξειδικευμένα στελέχη στην ασφαλιστική εκπαίδευση, στα δύο μαθήματα ασφαλιστικής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεσμικό Πλαίσιο Ασφαλιστικής Αγοράς» και «Κλάδοι Ασφαλιστικών Εργασιών».

Το ΕΙΑΣ που ιδρύθηκε το 1987, ύστερα από κοινή απόφαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος, ειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο των ασφαλίσεων.