Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα διδασκαλίας του 1ου Εξαμήνου

 
Τα μαθήματα θα γίνονται Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο ως εναλλακτικά της Πέμπτης.

Ειδικότερα:

Τα μαθήματα της Τρίτης είναι κοινά για όλους.

Τα μαθήματα της Πέμπτης θα γίνονται σε δύο γκρουπ: όσοι θέλουν/μπορούν θα παρακολουθούν την Πέμπτη, όσοι δε μπορούν θα τα παρακολουθούν το Σάββατο. Τα μαθήματα της Πέμπτης και του Σαββάτου είναι τα ίδια.

Τα μαθήματα την Τρίτη και Πέμπτη αρχίζουν στις 16.50 και λήγουν στις 21.40.

Τα μαθήματα του Σαββάτου αρχίζουν αντίστοιχα στις 10.00.

Τρίτη Πέμπτη Σάββατο  (ίδια με τη Πέμπτη)
Χρηματοοικονομική Διοικητική Τραπεζικό Περιβάλλον  Τραπεζικό Περιβάλλον 
Ποσοτικές Μέθοδοι  Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης στην Τραπεζική  Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης στην Τραπεζική 
Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρία Χαρτοφυλακίου Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του προγράμματος μπορούν να υπάρξουν εφόσον είναι εφικτό για όλους και δεν υπάρχει κώλυμα.

Για κάθε πληροφορία οι σπουδαστές μπορούν να απευθυνθούν στο Διευθυντή του ΜΠΣ καθηγητή κο Καραφόλα      (τηλ. 6974321080)