ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΜΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου έγινε συνάντηση του Διευθυντή του ΠΜΣ κου Συμεών Καραφόλα με αντιπροσωπεία της Ιαπωνικής Ένωσης Οργανισμών Εγγυοδοσίας, (Japanese Credit Guarantee Association), αποτελούμενη από 25 διευθυντικά στελέχη Ιαπωνικών οργανισμών εγγυοδοσίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ιαπωνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (Japan Productivity Center) σε συνεργασία με τον κ.  Georg Blind, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, και του καθηγητή κ. Συμεών Καραφόλα. Η συνάντηση έγινε σε εταιρία που επιλέχθηκε ως παράδειγμα εξέτασης ΜΜΕ στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σκοπός της αντιπροσωπείας ήταν να εξετάσει τον θεσμό της εγγυοδοσίας στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση της κρίσης από τις Ελληνικές ΜΜΕ. Η αναφορά του κ. Καραφόλα εστίασε στη δημιουργία και εξέλιξη της εγγυοδοσίας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης,  σε σύγκριση και με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στα προβλήματα χρηματοδότησης των Ελληνικών ΜΜΕ.