"Αποτελέσματα αιτήσεων δωρεάν φοίτησης"  
 
Οι πρώτοι εννέα (9) δικαιούνται την δωρεάν φοίτηση. 
 
         Α/Α         Α.Μ.                ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
1 12 0,00
2 33 710,27
3 1 814,31
4 17 959,34
5 21 1618,62
6 6 2102,72
7 14 2445,58
8 28 3258,97
9 11 3650,64
10 7 4211,63
11 8 4384,66
12 29 4493,68
13 4 4722,69
14 24 6926,66
15 22 7732,45
16 25 10287,28