ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚEΨΗΣ

Το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» συνεχίζεται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για τις δύο προσεχείς εβδομάδες το πρόγραμμα θα εξελιχτεί ως ακολούθως:

Μάθημα Διδάσκων Ημέρα & ώρες
Διαχείριση Ρίσκου πραγματοποιήθηκε Σ. Καραφόλας Τετάρτη 18/3  18.15 - 20.30
Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου Ι. Σωτηρόπουλος Σάββατο 21/3 10.15 - 12.30
     
Αποτίμηση  Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Γ. Κυριαζόπουλος Σάββατο 21/3 17.15 - 19.30
Χρηματοοικονομική οικονομετρία Χ. Δριτσάκη Τετάρτη 25/3 18.15 - 20.30
     
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι. Σωτηρόπουλος Σάββατο 28/3 10.15 - 12.30
Μη τραπεζική  χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία Σ. Καραφόλας Σάββατο 28/3 17.15 - 19.30
     
Τραπεζικό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική Α. Καταραχιά Δευτέρα 30/3 18.15 - 20.30
Αποτίμηση  Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Γ. Κυριαζόπουλος Τετάρτη 1/4 18.15 - 20.30
     
Τραπεζικό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική Α. Καταραχιά Σάββατο 4/4 10.15 - 12.30
Χρηματοοικονομική οικονομετρία Χ. Δριτσάκη Σάββατο 4/4 17.15 - 19.30