ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
Σάββατο  20 Ιουνίου 18.00-19.30 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Κυριακή 21 Ιουνίου 18.00-19.30 Διαχείριση Ρίσκου
Τετάρτη 24 Ιουνίου 18.30-20.00 Μη Τραπεζική Χρηματοδότηση
Σάββατο 27 Ιουνίου 18.00-19.30 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις
Κυριακή 28 Ιουνίου 11.30-13.00 Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Κυριακή 28 Ιουνίου 18.00-19.30 Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου

 

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης προσδιορίστηκε στη 1,5 ώρα ώστε να υπάρχει περιθώριο επέκτασης της εξέτασης στην περίπτωση τεχνικών προβλημάτων. Εφόσον υπάρχει εξέταση προσδιοριζόμενη από τον διδάσκοντα σε λιγότερο χρόνο θα είναι σε λιγότερο.