ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

  ΠΜΣ Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική, ΣΤ’ Κύκλος, 2020-2021

   
   Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων Δωρεάν Φοίτησης
   

   Α/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Α/Α A.M. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  1 58 0,00
  2 40 0,00
  3 39 0,01
  4 59 0,17
  5 37 0,74
  6 20 111,39
  7 44 459,76
  8 53 966,46
  9 35 1.119,12
  10 48 1.180,82
  11 55 1.619,34
  12 70 3.035,23
  13 57 3.319,94
  14 68 3.485,17
  15 63 3486,36
  16 64 3.819,64
  17 38 3.996,92
  18 66 4.056,71
  19 43 5.578,97

  Β/ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Α/Α A.M. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  1 73 7.649,26
  2 61 9.485,19

  Σημειώνονται τα εξής:

  1/ Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/2018) και την Υπουργική Απόφαση Αρ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/2020, τεύχος Β) ορίζεται επιλέξιμο οικογενειακό εισόδημα έως 5.736,50 € και ατομικό εισόδημα έως 8.195,00 €. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

  2/ Δεκτοί γίνονται οι 12 πρώτοι επιλέξιμοι με το μικρότερο εισόδημα.

  3/ Ο αριθμός των δωρεάν προκύπτει από τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών. Εφόσον προκύψουν άμεσα αποχωρήσεις σπουδαστών ενδέχεται ο δωρεάν αριθμός να επανεκτιμηθεί.

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail:    mbf@uowm.gr
 
            mastertrapeziki@gmail.com
            
           
 Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222