Ορκωμοσία των αποφοίτων Δ' κύκλου 

Σας προσκαλούμε στην τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική & Χρηματοοικονομική» (Master of Science (M.Sc. ) In Banking -Insurance and Finance) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και  ώρα 16:00 μέσω ZOOM.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ