ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»,

ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΥ

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Δ/ΝΣΗ ΖΟΟΜ
Τετάρτη 17/2 18:00-20:00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834

Σάββατο 20/2 18:00-20:00 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834

Κυριακή 21/2 18:00-20:00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834

Τετάρτη 24/2 18:00-20:00

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834

Σάββατο 27/2 18:00-20:00 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834

Κυριακή 28/2 18:00-20:00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

https://zoom.us/j/4357184834        

ID:  4357184834