Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών

 ΔΙΑΛΕΞΗ

Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital: εξέταση από την οπτική μιας Venture Capital”

 (Διαδικτυακή αίθουσα ΜΠΣ Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική)

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Associate, Marathon Venture Capital

 Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Χρήστου Γαστεράτου, ιδρυτικού μέλους και Associate της Marathon Venture Capital, με θέμα:  

«Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital: εξέταση από την οπτική μιας Venture Capital»

Η διάλεξη θα δοθεί από τον κ. Γαστεράτο με τηλεδιάσκεψη στη διαδικτυακή αίθουσα του ΠΜΣ «Τραπεζική - Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Ο κ. Χρήστος Γαστεράτος ξεκίνησε την καριέρα του ως επενδυτής στο πρώτο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ιδιώτης επενδυτής ενώ σύντομα διαχειριζόταν χαρτοφυλάκιο για λογαριασμό τρίτων. Παράλληλα αποπειράθηκε την σύσταση ενός fintech startup. Είναι ιδρυτικό  μέλος της Marathon Venture Capital όπου και κατέχει θέση Associate. Στην Marathon VC έχει ασχοληθεί με την εύρεση και αξιολόγηση επενδύσεων εταιρειών τεχνολογίας, την εύρεση κεφαλαίων καθώς και την αρωγή των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του fund