Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών

ΔΙΑΛΕΞΗ

“Χρηματοδότηση μέσω Crowdfunding: εξέταση της χρηματοδότησης της καμπάνιας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροίας ΜΑΖΙ Θ'ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ

 (Διαδικτυακή αίθουσα ΜΠΣ Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική)

Ασπασία Τασιοπούλου  και Γιώργος Μπίκας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκης Βεροίας

Την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί από κοινού διάλεξη της κας Ασπασίας Τασιοπούλου  και του κου Γιώργου Μπίκα για  τη χρηματοδότηση με Crowdfunding που έτυχε η Δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκης Βεροίας μέσω της πλατφόρμας Crowdfunding Indiegogo με θέμα:  

Χρηματοδότηση μέσω Crowd funding: εξέταση της χρηματοδότησης της πρότασης της καμπάνιας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροίας ΜΑΖΙ Θ'ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ

Η κα Ασπασία Τασιοπούλου είναι Βιβλιοθηκονόμος και υπεύθυνη επικοινωνίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας από το 1993.

Ο κος Γιώργος Μπίκας είναι Πληροφορικός και από το 1998 εργάζεται στον τομέα τεχνολογίας της  Δημόσιας Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Η κα Τασιοπούλου και ο κος Μπίκας υπήρξαν από τους βασικούς συντελεστές σχεδίασης και παρακολούθησης της χρηματοδότησης της καμπάνιας το 2016.

Το 2010 η Δημόσια  Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας κέρδισε το βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, για την υιοθέτηση, ανάπτυξη και δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών.