Εξετάσεις Εαρινού εξαμήνου ΠΜΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική», Κύκλος ΣΤ΄, 2020-2021

 

Ημερ/νια Ωρες Μάθημα
 Τετάρτη    23/6  18:00-20:00  Μη τραπεζική Χρηματοδότηση
 Σάββατο  26/6  12:00-14:00  Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου
 Κυριακή   27/6  18:00-20:00  Τραπεζικό Μάρκετινγκ
 Τρίτη       29/6  18:00-20:00  Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 Σάββατο   3/7
 12:00-14:00  Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εξαγορές
 Κυριακή    4/7  18:00-20:00  Διαχείριση Ρίσκου

 

Στο πρόγραμμα ελήφθησαν υπόψη δεσμεύσεις των καθηγητών και εργαζομένων σπουδαστών