ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Επιχειρηματικά σχέδια και μεθοδολογία εργασίας»

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» θα διεξαχθούν σεμιναριακά μαθήματα συνόλου 9 ωρών με θέμα «Επιχειρηματικά σχέδια και μεθοδολογία εργασίας».

Εισηγητής θα είναι ο καθηγητής κ. Καραφόλας Συμεών.

Τα μαθήματα είναι ανοικτά για τους σπουδαστές του ενε ενεργεία κύκλου αλλά και των πρώην σπουδαστών των προηγουμένων κύκλων του ΜΠΣ  μεταπτυχιακού «Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής» και «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής».

Τα μαθήματα θα γίνουν :

Τετάρτη 14/7/2021: 18:00-21:00

Δευτέρα 19/7/2021: 18:00-21:00

Τετάρτη 21/7/2021: 18:00-21:00

Θα δοθεί και Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ στη διεύθυνση του ΠΜΣ.

Για τους παλαιότερους σπουδαστές  η σύνδεση για το ΖΟΟΜ είναι:

https://zoom.us/j/4357184834       

ID:  4357184834