ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Αξιολόγηση Επενδύσεων»

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» θα διεξαχθούν σεμιναριακά μαθήματα συνόλου 15 ωρών με θέμα «Αξιολόγηση επενδύσεων».

Εισηγητής θα είναι ο καθηγητής κ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος.

Τα μαθήματα είναι ανοικτά για τους σπουδαστές του εν ενεργεία κύκλου και των  προηγουμένων κύκλων του ΜΠΣ  μεταπτυχιακού «Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής» και «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής».

Τα μαθήματα θα γίνουν : 1/9, 3/9, 6/9 και 8/9 με ώρες 18οο-21.οο

Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ στη διεύθυνση του ΠΜΣ.

Για τους παλαιότερους σπουδαστές  η σύνδεση για το ΖΟΟΜ είναι:

https://zoom.us/j/4357184834       

ID:  4357184834