ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Κατεβάστε την:

  1. Αίτηση ν.4485.2017

  2. Υπεύθυνη Δήλωση

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του ν.4485/2017 παρ. 2 του άρθρου 35 (που δίνει το δικαίωμα το 30% των φοιτητών της δωρεάν φοίτησης), παρακαλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την Τετάρτη  13 Οκτωβρίου  2021. 

   1) Αίτηση (επισυνάπτεται)

  2) Ε1

  3) Εκκαθαριστικό εφορίας

  4) Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

  5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  6) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

  7) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

  8) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή τους δυο γονείς

  9) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο (προστατευόμενο) διαζευγμένων γονέων

  10) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος  απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ με τη διάταξη ν.4485/2017 παρ. 2 του άρθρου 35  και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (επισυνάπτεται). 

  Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

  Σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ''Τραπεζική -Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική'' οι φοιτητές που θα λάβουν την δωρεάν φοίτηση θα είναι στην διάθεση του Τμήματος ''Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής'' για τις ακαδημαϊκές ανάγκες του.

   

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail :  mbf@uowm.gr
 
     
           
Κινητό: 6974321080

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222