ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

  Κατεβάστε την Ανακοίνωση

   

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική"

   

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο της "Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής ".

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» προσφέρει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Master of Sciences (M.Sc) in Banking and Finance) σύμφωνα  με το  ΦΕΚ έγκρισης λειτουργίας  με αριθμό 623/15-4-2015/ΤεύχοςΒ'.

  Το ΜΠΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» είναι το μοναδικό που προσφέρεται από ΤΕΙ και είναι μεταξύ των λίγων με την εξειδίκευση αυτή που προσφέρονται γενικότερα στην Ελλάδα. Αντίθετα αποτελεί ένα από τα βασικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της εξειδίκευσης αυτής. Το ΜΠΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» έρχεται ως αποτέλεσμα της ισχυρής εξειδίκευσης του τμήματος και ειδικότερα των καθηγητών στον τομέα αυτό. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έντονη θα είναι η συνεργασία εξωτερικών συνεργατών, ακαδημαϊκών και υψηλόβαθμων στελεχών. Την εκτέλεση του προγράμματος θα διευκολύνει η χρήση εργαστηρίων όπως διαχείριση ρίσκου, συστημάτων πληροφοριών διοίκησης, αλλά και η χρήση ειδικευμένων βάσεων δεδομένων που αφενός προσφέρουν την απαραίτητη πρακτική εφαρμογή στο θεωρητικό υπόβαθρο, αφετέρου διευκολύνουν τους σπουδαστές στις ερευνητικές τους εργασίες.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» απευθύνεται αφενός στα στελέχη των επιχειρήσεων, των τραπεζών, του δημοσίου, των συνεταιρισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου στους αποφοίτους που έχουν ένα υπόβαθρο οικονομικό, (αλλά και όχι απαραίτητα μόνο οικονομικό). Οι νέοι μέθοδοι, εργαλεία και θεωρίες που αναπτύσσονται στα γνωστικά αυτά αντικείμενα κάνουν έντονη την ανάγκη ειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας. Ειδικά για τα στελέχη, η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου θα προσφέρει άμεσες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος διευκολύνει στην εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο μειώνοντας και το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέροντας το θεωρητικό υπόβαθρο ειδίκευσης φιλοδοξεί να δει αποφοίτους του να προχωρούν σε διδακτορικό επίπεδο.

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail:    mbf@uowm.gr
 
            mastertrapeziki@gmail.com
            
           
 Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222