Ανακοίνωση: νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» παρατείνεται από τις 30 Ιουλίου για τις 11 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί στην πρώτη προθεσμία της 30ης  Ιουλίου.