Κατεβάστε το Πρακτικό Κατακύρωσης Επιτυχόντων Ακαδημαικό Έτος 2015-2016
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   ΑΡΙΘ. 8/2015

      Στην Κοζάνη σήμερα 23/09/2015 ημέρα τηςεβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε η  Συνέλευση του Tμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση αρ. πρωτ. 1405/17-9-2015 του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

 Παρόντες ήταν οι κ.κ:

1.         Σαριαννίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος

2.         Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής,ως μέλος

3.         Πιτόσκα Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος

4.         Δριτσάκη Χάϊδω, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος

5.         Καρτάλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος

6.         Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος

7.            Μπλάντα Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών, ως μέλος  
             
8.            Τσιώρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος
 

9.         Κάβουρας Ιωάννης, ΕΤΕΠ, ως μέλος 

Απόντες  ήταν οι κ.κ.

10.       Μαυρίδης Δημήτριος,Καθηγητής, ως μέλος.

11.       Βελέντζας Ιωάννης, Kαθηγητής, ως μέλος

12.       Καταραχιά Ανδρονίκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ως μέλος.  

 Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κ. Βατάλη Παρασκευή, Γραμματέας του Τμήματος Διοικητικού Τεχνολογικού.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της  Συνέλευσης, ο Πρόεδρος  του Τμήματος κήρυξε  την έναρξη με  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατακύρωση επιτυχόντων φοιτητών  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής».

 Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης έθεσε υπόψη στα μέλη τα εξής:

  1. Την πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/869/24-3-2015 (ΦΕΚ 623/15-4-2015, τ. Β΄) Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»   (Master of Science (M.Sc) in Banking  and Finance).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. β του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
  3. Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών, που ψηφίστηκε στην Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με αριθμ. πρακτικού 7/29-6-2015  θέμα 1ο.
  4. Το Πρακτικό με αριθμ. 1/2015 της επιτροπής επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Μ.Π.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» που αξιολόγησε τις αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΜΠΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».
  5. Προτείνει την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΜΠΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» όπως το κατάρτισε η επιτροπή.

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

Εγκρίνει  ομόφωνα

την επιλογή, μετά από μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής προκήρυξης και του οδηγού σπουδών, των υποψηφίων ως ακολούθως και με σειρά μοριοδότησης:

 

   Ονοματεπώνυμο

1    Τζώτζη Ολγα
2    Παπαδοπούλου Ειρήνη
3    Μιμηλίδου Ευτυχία
4    Κυριακίδης Χριστόφορος
5    Κυπιρτίδου Ελένη
6    Παπαδοπούλου Χριστίνα Ειρήνη
7    Κανούτα Σοφία
8    Καρυπίδου Ευστρατία
9    Κονακλίδου Δέσποινα
10    Τάτη Αγάπη
11    Παντελίδου Σοφία
12    Μασιακού Λουκία
13    Σιαμίδου Ελένη
14    Καρπουζά Μαριάνα
15    Πιστόλας Γεώργιος
16    Κωνσταντίνου Πέτρος
17    Κανούτα Αναστασία
18    Τσιφτσή Βασιλική
19    Δόλλας Δημοσθένης
20    Αντωνάκη Αικατερίνη
21    Προγώνη Τριανταφυλλιά
22    Κουρουτζίδου Στοϊκίδου Αννα
23    Κωστελίδου Βασιλική
24    Γρηγοριάδου Βασιλική
25    Σιώκας Θωμάς
26    Ζιώγα Μαρία
27    Αραϊτζόγλου Φωτεινή Μαρία
28    Χατζόπουλος Δημήτριος
29    Σακόγλου Σταύρος
30    Παπαδοπούλου Αικατερίνη
31    Φωτιάδου Σμαρώ
32    Καραλιώτας Χρήστος
33    Γεωργιάδου Μαρία
34    Σβίρου Παρασκευή
35    Τσούτσου Ραφαέλλα
36    Παπαϊωάννου Μαρία
37    Δραγώγιας Αθανάσιος
38    Παπαδοπούλου Δήμητρα
39    Κακουλίδου Νικολέτα
40    Μουκάνου Παρασκευή
41    Μουλκιώτη Γεωργία
42    Τοπουζίδου Αλεξάνδρα

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας                                     Τα μέλη

(τ.σ. υπογραφή                                      υπογραφή                                        (υπογραφές)

         Ακριβές απόσπασμα

     Η Γραμματέας

         Βατάλη Παρασκευή