ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 13/10/2015, 17.00-20.00 θα γίνει προκαταρτικό μάθημα σχετικά με την Εκπόνηση Εργασιών: διπλωματικής και απλών εργασιών.

Θα γίνει επίσης ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και θεμάτων φοιτητικής ταυτότητας.

Η συγκέντρωση θα γίνει στο κυλικείο, αμέσως μετά την κεντρική είσοδο του ΤΕΙ

Ο Διευθυντής του μεταπτυχιακού

Συμεών Καραφόλας

Καθηγητής