Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου  2016 στις 18:00 στο πλαίσιο του μαθήματος Μη τραπεζική χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία   θα γίνει παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης στελεχών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Action Finance Initiative (AFI) που εξειδικεύεται στις μικρο χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα.

Ο καθηγητής


Συμεών Καραφόλας