Ανακοίνωση

 
Ανακοινώνεται ότι ο καθηγητής κος Καραφόλας Συμεών θα απουσιάσει την εβδομάδα 24-28 Μαΐου 2016 λόγω συμμετοχής του στο διεθνές συνέδριο του διεθνούς οργανισμού International Cooperative Alliance ως συνδιοργανωτής του συνεδρίου.