Κατεβάστε τον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
 

ΜΠΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και παραδείγματα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εκληφθούν απλώς σαν βοήθημα, τα δε παραδείγματα δε μπορούν να αντικατοπτρίζουν κάθε είδους πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο γίνεται αναφορά στα σημεία που σχετίζονται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασία, στο δεύτερο στον τρόπο εμφάνισης του κειμένου της πτυχιακής εργασίας και στο τρίτο εξετάζονται ειδικά σημεία σε σχέση με την εμφάνιση του κειμένου.