Ανακοίνωση: νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» παρατείνεται από τις 30 Ιουλίου για τις 2 Σεπτεμβρίου (περιλαμβάνεται και η ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί στην πρώτη προθεσμία της 30ης  Ιουλίου.