Ανακοίνωση για τον Α’ κύκλο του ΜΠΣ
 

Για όσους σπουδαστές έχουν έτοιμη τη διπλωματική τους εργασία σύμφωνα με τον επιβλέποντα καθηγητή, θα υπάρξει περίοδος εξέτασης πτυχιακών εργασιών στις 7 Νοεμβρίου 2016.

Ο Διευθυντής του ΜΠΣ

Συμεών Καραφόλας